Uživatel nepřihlášen    přihlásitJste návštěvník č.
251253

Poslední aktualizace
2. 4. 2008
webmaster

Poradenství a podpora

Naše firma se nesoustředí pouze na vývoj a prodej balíkového software, ale poskytuje i všestrannou podporu při navrhování, zavádění a hlavně při provozu našich programů.

V přípravné etapě nabízíme pomoc při zmapování potřeb uživatelské organizace a zejména informačních toků jak uvnitř organizace tak i ve vztahu k okolí. Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme schopni navrhnout optimální konfiguraci ekonomického systému jak z hlediska použitého hardwaru, tak i z hlediska nasazení jednotlivých modulů.

Při přechodu z jiných ekonomických programů nabízíme pomoc při převodu dat ( podle mmožností a struktury datové základny původního software ).

Při provozu našich programů nabízíme :
 • autorský dohled nad provozováním programů
 • účetní a ekonomické poradenství, pomoc při kontrole vložených dat
 • pomoc při údržbě datových souborů
 • telefonní asistenci ( hotline )
 • e-mailovou asistenci
Naši klienti si mohou zvolit z několika nabízených variant
 1. Měsíční paušál s expresním příplatkem. Při této variantě poskytujeme plnou podporu a v připadě potřeby garantujeme návštěvu našeho pracovníka u klinta do určeného časového limitu. Výše paušálního poplatku je závislá na rozsahu konkrétní aplikace a na časovém limitu garantovaného zásahu

 2. Měsíční paušál. Při této variantě poskytujeme plnou podporu a v případě potřeby zaručujeme návštěvu v nejbližším možném termínu. Výše měsíčního poplatku je závislá na rozsahu konkrétní aplikace

 3. Fakturace podle odpracovaných hodin. I při této variantě poskytujeme plnou podporu a zaručujeme návštěvu v nejbližším možném termínu, provedené práce jsou účtovány podle počtu odpracovaných hodin a cestovného ihned po provedení prací.

 4. Pro registrované uživatele ( t.j. uživatele s uzavřenou smlouvou o údržbě ) slouží i naše webová stránka, na které se na nás mohou uživatelé obracet kdykoliv a která je pravidelně kontrolována několikrát denně. Telefonní podporu poskytujeme registrovaným i neregistrovaným uživatelům zdarma.

  Pro významné uživatele poskytujeme po vzájemné dohodě i on-line servis prostřednictvím vzdálené správy dat přímo na VT uživatelské organizace.