Uživatel nepřihlášen    přihlásitJste návštěvník č.
254107

Poslední aktualizace
2. 4. 2008
webmaster

Drobnější aplikace vyvinuté v zakázkovém režimu

S rozšířením výpočetní techniky roste poptávka po specifických aplikacích na zakázku. Zaměřujeme se tedy i na vývoj takovýchto aplikací. Po uzavření smlouvy začínáme ihned pracovat na vývoji bez žádných časových prodlev. Tyto aplikace pak dále nabízíme se slevou (další úpravy jsou samozřejmostí).

Program pro evidenci zapůjčeného nářadí

Ve spolupráci s prodejnou výrobků firmy Bosh, která mimo prodeje provozuje i půjčovnu nářadí, jsme vyvinuli program pro evidenci výpůjček.

Program pro evidenci zapůjčeného nářadí poskytuje nástroj pro pořízení a evidenci nájemních smluv, umožňuje kontrolu včasného vrácení výrobku a usnadňuje výpočet půjčovného podle předem stanovených cen, v případě spotřebního materiálu i na základě zadaného opotřebení. Do výpočtu je možné zahrnout libovolné slevy i případné penále za pozdní vrácení.

Tvar smlouvy je možné uživatelsky přizpůsobit vlastním požadavkům a vystavené smlouvy ve formě dokumentů aplikace ©MS Word ukládat pro další zpracování i mimo prostředí programu.

Součástí programu je i nástroj pro vyhodnocení ekonomického efektu výpůjček a to jak z hlediska jednotlivých výrobků či jejich skupin, tak i z hlediska posouzení spolupráce s konkrétními obchodními partnery.

Program pro evidenci poukazů na léčebné a ortopedické pomůcky

Tuto evidenci jsme vyvinuli pro potřeby prodejny zdravotnických potřeb. Představuje jednoduchý, ale účinný nástroj usnadňující jak vlastní evidenci poukazů, tak i komunikaci se zdravotními pojišťovnami. Jeho předností je zohlednění DPH, se kterou programy poskytované zdravotními pojišťovnami obvykle nepracují.

Program využívá kromě vlastních datových souborů i číselník Prostředky zdravotnické techniky (PZT.dbf) poskytovaný Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Program POJIST udržuje vlastní sazebník PZT doplněný o sazbu DPH pro každý evidovaný prostředek, je však vybaven nástrojem pro snadnou aktualizaci tohoto souboru souborem dodávaným VZP.

Program POJIST poskytuje jak úplný přehled vyřízených poukazů s velkým množstvím výběrů, tak i podklady pro fakturaci pro jednotlivé zdravotní pojišťovny a vytváří dávkový soubor podle metodiky Datové rozhraní Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR - individuální doklady ( sekce II-5.13 dávka poukazů na ortopedickou pomůcku ).

Evidence vystavených certifikačních rozhodnutí

Ve spolupráci s firmou, která provádí certifikační rozhodnutí (ISO), jsme vytvořili program pro evidenci těchto certifikačních rozhodnutí.

Program umožňuje sledovat jak průběh vlastního rozhodovacího procesu od okamžiku přijetí žádosti o vystavení certifikačního rozhodnutí, sestavení smlouvy až k vlastnímu vystavení tohoto rozhodnutí, tak i dozorování v průběhu celé doby platnosti rozhodnutí.

Součástí evidence je i kartotéka veškerých písemností, vztahujících se ke sledovanému rozhodnutí, včetně místa uložení jejich elektronické podoby, plán požadovaných dozorů s možností ukládání stručných popisů zjištěných skutečností, kontrola dodržování termínů plánovaných dozorů.

Právě uchování a soustředění veškerých informací týkajících se konkrétního certifikačního rozhodnutí na jednom místě činí z tohoto programu velmi účinný nástroj jak pro sledování jednotlivých případů, tak i pro plánování činnosti uživatelské organizace. ( jednotlivých odpovědných pracovníků i organizace jako celku ).

Program pro inventarizaci majetku

Jedná se o nástroj na podporu inventarizace majetku větších společností s členitou organisační strukturou. Ve vlastní databázi udržuje jak současný stav majetku, tak i historii pohybu jeho jednotlivých položek. K vlastní inventarizaci je možné využít snímačů čarových kodů a dávkové soubory vytvořené jejich prostřednistvím pak importovat a dále zpracovávat. Program inventarizace majetku oboustranně komunikuje s tabulkovým procesorem MS Excel

Každé položce je v průběhu inventury přiřazen příznak stavu
  1. Nebyl inventarizován, tudíž nenalezen
  2. Byl nalezen na stejném místě v pořádku
  3. Přemístěn v rámci pobočky z místnosti do místnosti
  4. Nalezen vyřazený majetek je třeba jej zkontrolovat a zařadit ručně
  5. Přemístěn z jiné pobočky
  6. Chybné položky např. vyplněna místnost z jiné pobočky nebo neznámé inventární číslo
  7. Nalezen vícekrát tzn. v různých místnostech v rámci pobočky.

Opravy chybných položek je možné provádět buď přímo v databázi programu, připadně v externím souboru aplikace MS Excel s možností pozdějšího načtení pravených dat do databáze programu.

Součástí programu je velké množství vyhodnocujících tiskových výstupů