Uživatel nepřihlášen    přihlásitJste návštěvník č.
252209

Poslední aktualizace
2. 4. 2008
webmaster

Komplexní celopodnikové systémy

V současnosti se orientujeme také na propojení účetního systému s ostatními potřebami klientů. Jedná se o komplexní systémy s jednotnými daty a oddělenými moduly pro různá oddělení. Vzhledem k tomu, že každý má přístup jen do svého modulu, je systém zabezpečen proti neoprávněnému zásahu. Na druhé straně je možné kontrolovat stav celého systému pomocí manažerské nadstavby.

Celopodnikové aplikace jsou většinou rozsáhlé a proto je použita technologie klient/server, která přináší další výhody (viz. MonWin SQL). V současnosti jsme takový systém realizovali pro cestovní kanceláře a pekárny.

Systém pro cestovní kanceláře

Propojuje základní účetnictví s obchodním systémem firmy. Umožňuje evidenci objednávek, zakázek a poskytnutých služeb, jejich následnou fakturaci a zpětné promítnutí účetních údajů do obchodního systému (zaplacení faktury apod.), bez nutnosti jakýchkoli externích přenosů.

Další informace naleznete zde.

Odbyt pekárenských výrobků

Odbyt pekárenských výrobků pokrývá potřeby středně velké pekárny. Komplexně řeší objednávkový system včetně expedice a oblasti výroby ( zejména z hlediska spotřeby surovin ) a propojuje jej s účetnictvím, fakturací a evidencí zásob v jeden kompaktní celek. Těsným propojením uvedených modulů se jednak výrazně zvyšuje schopnost informačního systemu okamžitě poskytovat komplexní informace o stavu ekonomiky pekárny, na druhé straně se posiluje i kontrolní funkce informačního systemu.

Vice zde