Uživatel nepřihlášen    přihlásitJste návštěvník č.
253432

Poslední aktualizace
2. 4. 2008
webmaster

ODBYT pekárenských výrobků

Komplexní řešení odbytu pekárenských výrobků jsme vytvořili ve spolupráci se středně velkou pekárnou. Propojuje na jedné straně objednávkový systém s účetnictvím, ať již formou přímé kontace hotovostních dodacích listů a záznamem jejich úhrad při zápisu pokladních dokladů, nebo formou automatické tvorby faktur u odběratelů s bezhotovostním platebním stykem. Na druhé straně vytváří kontrolní funkce porovnáním údajů z modulu výroba se skutečnou spotřebou surovin podle evidence skladových zásob.

Mezi přednosti tohoto systemu patří zejména

 • Dokonale propracované řešení ceníku pekárenských výrobků, které zahrnuje zejména
  • Tvorbu seznamu výrobků a přiřazení cen pod jednotlivé typy
  • možnost sestavení neomezeného počtu typů cen – teoreticky je možné pro každého odběratele vytvořit vlastní typ ceny
  • časově omezená platnost cen umožňuje vytvářet ceníky v předstihu, případně stanovovat akční ceny na libovolně dlouhý časový interval
  • možnost používat specifické názvy výrobků, stanovit až dva specifické kódy výrobků a vlastní etiketu pro balené výrobky pro každý typ ceny ( pro konkrétního odběratele )
 • nástroje pro evidenci odběratelů
  • Evidence smluv, včetně jejich generování a uschování v elektronické podobě ve formě html dokumentu
  • Evidence odběrních míst, kdy k jednomu odběrateli je možné sledovat libovolný počet odběrních míst
  • možnost stanovení způsobu úhrady ( hotovostní nebo bezhotovostní platební styk ), přímé vystavení daňových dokladů v případě hotovostního platebního styku, možnost přiřadit každému odběrateli periodicitu fakturace (denní, týdenní, dekádní nebo měsíční
  • možnost stanovení časově omezených individuelních slev a rabatů pro jednotlivé odběratele
  • podpora pro stanovení rabatů podle uskutečněných odběrů za minulá období
  • sledování obalových kont až na úroveň jednoho odběrního místa
  • Uložení stálých týdenních objednávek členěných na jednotlivé dny, na každý den je možné uložit až 7 samostatných rozvozů
  •  

    

    

 • Oblast objednávek
  • Tvorba denních objednávek ( ze stálých ), zpracování dávkových objednávek zasílaných elektronickou cestou
  • Zpřesnění případně založení nové denní objednávky
  • Tisky dodacích listů v několika variantách podle typů odběrateů
  • Nástroj pro tvorbu faktur
  • Zpřesnění denních rozvozních plánů
 • Oblast expedice
  • přejímka výroby
  • evidence ztát
  • evidence vyvezených i vrácených obalů
  • možnost zpřesnění denních objednávek podle průběžných požadavků odběratelů
  • tisky expedičních listů a podkladů pro stavění výrobků
  • drobný prodej za hotové vlastním zaměstnancům i odběratelům se zajištěním vlastního odvozu
  • evidence vráceného zboží
 • Oblast výroby
  • stanovení a údržba receptur
  • sumarizace denních požadavků na výrobu, stanovení výrobních rezerv
  • výpočet spotřeby surovin na zajištění denní výroby
  • sumarizace podkladů pro tisk etiket a pro balírnu
  • evidence nestandardní výroby
  • měsíční sledování výroby v členění podle místa určení ( expedice, prodejna, drobný prodej, převod do zásob apod. )
  • porovnání očekávané a skutečné spotřeby surovin. • Oblast dopravy
  • stanovení a údržba rozvozních linek pro jednotlivé dny v týdnu, včetně určení pořadí odběrních míst v rámci trasy
  • kontrola denních rozvozních plánů
  • měsíční vyhodnocení přepravních výkonů podle řidičů