Uživatel nepřihlášen    přihlásitJste návštěvník č.
243328

Poslední aktualizace
2. 4. 2008
webmaster

Systém pro cestovní kanceláře

Mnoho cestovních kanceláří řeší problém provázanosti evidence cestovních služeb, fakturace a účetnictví. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli komplexní software, který zahrnuje celou agendu cestovních kanceláří.

Základem evidence je karta Akce, která obsahuje informace o dané cestě. Je rozdělena do tří částí: informace o klientovi, seznam služeb týkající se dané cesty (letenka, ubytování, pojištění, pronájem auta a další) a seznam dokladů (faktur, rezervací a záloh).

Pro zrychlení práce je implementován mechanizmus načítání výstupů z nadnárodního rezervačního systému Amadeus. Tím odpadá duplicita vkládání údajů. Aplikace dále podporuje systém poplatků (Management fee, Transaction fee), který může být nastaven podle potřeb konkrétního klienta.

Zadávání faktury je uživatelsky příjemné. Jednoduše se přidávají či odebírají služby z faktury včetně jejích poplatků. Velmi využívaná je i možnost hierarchie obchodních partnerů a fakturování nadřízené či podřízené osobě. Fakturace je plně propojená s fakturami v účetnictví a je integrován systém zamykání a odmykání účtárnou pro opravy před zaúčtováním faktury (případně i po zaúčtování).